09/01/18  Tin của trường  40
Phòng Chống Bão số 1.
 20/12/17  Tin của trường  46
Phong chong bao so 12
 20/12/17  Tin của trường  58
Phong chong bao so 12
 14/12/17  Tin của trường  41
100% CBGVCNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  256
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bảo An 1.