09/01/18  Tin của trường  64
Phòng Chống Bão số 1.
 20/12/17  Tin của trường  75
Phong chong bao so 12
 20/12/17  Tin của trường  74
Phong chong bao so 12
 14/12/17  Tin của trường  65
100% CBGVCNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  279
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bảo An 1.