09/01/18  Tin của trường  242
Phòng Chống Bão số 1.
 20/12/17  Tin của trường  206
Phong chong bao so 12
 20/12/17  Tin của trường  231
Phong chong bao so 12
 14/12/17  Tin của trường  201
100% CBGVCNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  428
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bảo An 1.